Persbericht : Wetsontwerp Horeca vandaag in bespreking Commissie sociale zaken

Bij herhaling hebben de vakbonden gewaarschuwd dat het ter tafel liggende wetsontwerp m.b.t. de horeca, dat o.a. voorziet in de invoering van flexi-jobs en het presteren tot 360 overuren zonder inhaalrust en zonder toeslag van 50 %, een compleet onverstaanbare, gevaarlijke en onaanvaardbare piste is . De bekommernis van de vakbonden blijft uitgaan naar duurzame ondernemingen die een duurzame tewerkstelling garanderen. Deze regeringsmaatregelen beogen net het tegenovergestelde en zullen de sector ontwrichten en deloyale concurrentie aanmoedigen. Ze zijn een regelrechte bedreiging voor de vaste tewerkstelling en niet alleen in de horeca! Mevr. Gwendolyn Rutten was duidelijk “We maken flexijobs voor de horeca die bijverdienen mogelijk maken in een heel eenvoudig statuut met een belastings- en sociaal forfait van 25 procent. De horeca is een testcase, ook voor de nieuwe economie. Als dit flexstatuut werkt, kunnen andere sectoren er ook gebruik van maken.” Deze maatregelen breken in, in bestaande wetgeving en het sociaal overleg. Wat onder sociale gesprekspartners via overleg gedurende jaren werd opgebouwd, wordt door deze regering met deze wet van tafel geveegd. Ze zijn trouwens niet meer dan het legaliseren van zwartwerk. Bovendien zijn de maatregelen discriminerend en hollen ze de opgebouwde rechten van vaste werknemers uit. Indien de regering van mening is dat ze deze wet moet doordrukken zullen de vakbonden gesteund door het negatief advies van de Raad van State juridische procedures worden opgestart om deze wet nietig te laten verklaren!