Deze campagne

Deze campagne is een initiatief van ABVV HORVAL naar aanleiding van de “recente” ontwikkelingen die hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks verband houden met de invoering van de “witte kassa”.
Al jaren zijn wij vragende partij dat de genomen beslissing in 2009 tot invoering van deze kassa, ook daadwerkelijk zou worden uitgevoerd. Deloyale concurrentie in een sector is immers op termijn nefast voor die sector.
Als ABVV HORVAL zijn wij voor een goed werkende horecasector waar de werknemers binnen normale loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen tewerkgesteld worden en blijven.

Wij zijn uiteraard niet blind voor de realiteit en zijn evenzeer bekommerd over de toekomst van een sector waarvan wij vinden dat dit een mooie sector is en moet blijven. Een sector waarbinnen de werknemers dezelfde rechten hebben als werknemers uit andere sectoren en waar de werknemers niet uitgebuit of uitgeperst worden.
Gedurende jaren hebben we eraan gewerkt om via het afsluiten van sectorale akkoorden de loon- en arbeidsvoorwaarden te brengen op het niveau van vergelijkbare sectoren. We denken hier o.a. aan de invoering van de functieclassificatie en het loonbarema (met jaarlijkse baremieke verhogingen) dat de vergelijking met andere sectoren ruimschoots kan weerstaan.

Vandaag hebben we ernstige vragen bij een aantal genomen regeringsmaatregelen die absoluut niet de verbetering van het statuut van de horecawerknemers beogen, in tegendeel !!!
Wij zijn bekommerd omdat we jaren hebben gestreden om het imago van de sector te verbeteren en we durven vandaag stellen dat die veel beter is geworden. Door deze regeringsmaatregelen zal de klok spijtig genoeg worden teruggedraaid en zal het zwart in de sector misschien beetje bij beetje verdwijnen, maar ook de reguliere, stabiele tewerkstelling loopt hierdoor het risico om weg te vallen. Nepstatuten, waarbij de werknemers de nadelen op korte maar zeker ook op lange termijn zullen ondervinden, zouden wel eens de norm kunnen worden in de horecasector.

En dit zullen wij nooit toelaten! De werknemers uit de horeca zijn hardwerkende mensen die met respect dienen te worden behandeld. De horeca moet voor zijn klanten maar zeker ook voor zijn werknemers aantrekkelijk blijven! Daarom starten wij deze campagne, waarbij we hopen dat zij die dit lezen zoveel mogelijk collega’s, vrienden, … die in de horecasector werken of van de horeca willen blijven genieten, zullen aanzetten om deel te nemen aan deze info en sensibiliseringscampagne.
Omdat de horecamedewerkers onze steun verdienen: GO FOR HORECA!