Archief

Persbericht : Wetsontwerp Horeca vandaag in bespreking Commissie sociale zaken

1 oktober 2015

Bij herhaling hebben de vakbonden gewaarschuwd dat het ter tafel liggende wetsontwerp m.b.t. de horeca, dat o.a. voorziet in de invoering van flexi-jobs en het presteren tot 360 overuren zonder inhaalrust en zonder toeslag van 50 %, een compleet onverstaanbare, gevaarlijke en onaanvaardbare piste is . De bekommernis van de vakbonden blijft uitgaan naar duurzame ondernemingen die een duurzame tewerkstelling garanderen. Deze regeringsmaatregelen beogen net het tegenovergestelde en zullen de sector ontwrichten en deloyale concurrentie aanmoedigen.

51.000 deeltijdse werknemers moeten op zoek naar voltijdse baan.

30 september 2015

51.000 deeltijdse werknemers moeten op zoek naar voltijdse baan.

Deeltijdse werknemers : jullie zullen gestraft worden !

14 oktober 2015

De regering Michel heeft besloten om jullie te straffen, kwestie van jullie aan te sporen om actief op zoek te gaan naar voltijdse banen die er niet zijn !

De inkomensgarantie-uitkering (IGU) van deeltijdse werknemers werd verlaagd en zal gehalveerd worden na 2 jaar.

Vanaf nu kunnen jullie ook actief gecontroleerd worden en, bijgevolg, verplicht worden om actief te solliciteren EN daarvan periodiek een bewijs te leveren.

Anders hangen er jullie straffen boven het hoofd, jullie inkomensgarantie-uitkering kan zelfs geschrapt worden.

 

Jacht op deeltijdsen: het ABVV blijft strijden op alle mogelijke fronten

20 oktober 2015

Persbericht ABVV

Het ABVV heeft weliswaar het ontwerpakkoord van de G10 over de onvrijwillig deeltijdse werknemers (hoofdzakelijk vrouwen) met een inkomensgarantie-uitkering (IGU) gunstig beoordeeld, maar het wil wel dat dit akkoord door de regering integraal uitgevoerd wordt. Bovendien blijft het ABVV druk op de regering uitoefenen opdat zij de maatregelen voor de betrokken werknemers zou aanpassen.

Oorspronkelijk wilde de regering dat alle deeltijdse werknemers actief beschikbaar zouden blijven, dat ze dus actief naar werk zouden zoeken op straffe van sancties.

De Kamer keurt de wet op de Horecamaatregelen goed

23 oktober 2015

Deze donderdag heeft de Kamer het Wetsontwerp op de Horecamaatregelen goedgekeurd (flexi-jobs, overuren zonder inhaalrust).

Het ABVV blijft ervan overtuigd dat deze maatregelen nefast zullen zijn voor de werkgelegenheid.

Wij zullen de goedgekeurde eindtekst onder de loep nemen en vervolgens een artikel publiceren met een gedetailleerde uitleg.

De 3 vakbonden bestuderen reeds alle juridische mogelijkheden om deze wet nietig te laten verklaren.