51.000 deeltijdse werknemers moeten op zoek naar voltijdse baan.

51.000 deeltijdse werknemers moeten op zoek naar voltijdse baan.

Dit blijft niet zonder gevolgen voor de horecasector !!!! Deeltijdse werknemers met een inkomensgarantieuitkering zullen onder actieve controle vallen, en dus op zoek moeten gaan naar een voltijdse baan. Dat blijkt uit het ontwerp van KB over de beschikbaarheid dat donderdag is voorgelegd op het beheerscomité van de RVA. Het gaat om een groep van duizenden werknemers die met hun deeltijdse baan minder dan het minimumloon verdienen.  Veelal zijn het vrouwen die hierdoor zullen worden getroffen en ook in de horecasector ontsnapt men niet !

Door hen te activeren, moeten ze actief op zoek naar een voltijdse baan. Terwijl ze zeker in de horecasector zeer flexibel werken, vaak 's morgens en ’s avonds, en op piekuren.

Hoe kunnen deze mensen met een 2e job starten terwijl ze al een contract hebben waarbij van hen een permanente flexibiliteit wordt gevraagd?   Wederom een maatregel van deze regering waarbij we merken dat ze wereldvreemd zijn van de situatie in de sectoren ofwel totaal geen respect hebben voor de werknemers !!