Horecawerknemers : wees voorbereid!

De fameuze nieuwe regeringsmaatregelen voor de Horeca riskeren onherstelbare schade te berokkenen voor de werknemers en kunnen de hele sector kapotmaken. Wij hopen dat het geregistreerd kassasysteem binnen enkele maanden ingevoerd zal worden. Dat is een goede zaak, want daarmee kan zwartwerk bestreden worden. De cowboys zullen uit de sector moeten verdwijnen en de bonafide werkgevers zullen eindelijk niet meer gebukt gaan onder de oneerlijke concurrentie. De invoering van het systeem werd voorzien voor 2010, maar dit werd continu uitgesteld door het lobbywerk van de werkgevers die de ene compensatiemaatregel na de andere bleven vragen. Herinner u bijvoorbeeld de btw-verlaging van 21% naar 12% (die de werkgevers trouwens gewoon in hun zak hebben gestoken zonder hun beloftes na te komen, zoals het scheppen van banen). De flexi-jobs zijn de nieuwe grote maatregel. Deze maatregel zou een bedreiging kunnen vormen voor de reguliere werknemers. Morgen zouden ze kunnen vervangen worden door tijdelijke werknemers met een substatuut, een deeltijds contract en een veel lagere loonkost. Denk bijvoorbeeld maar aan de fastfood, een activiteitsdomein met grote gestructureerde ondernemingen. Nieuwe opportunistische bedrijven zouden contracten kunnen binnenrijven door zich te organiseren met flexi-jobs, waar een veel lagere loonkost aan gekoppeld is dan die van de reguliere werknemers. We mogen ons verwachten aan reorganisaties binnen bedrijven, met alle risico’s vandien voor de werkgelegenheid. Op termijn zou dit de hele activiteit aan het wankelen kunnen brengen en al het syndicale werk en de sociale vooruitgangen van deze laatste 15 jaar op de helling kunnen zetten. De horeca is geen homogene sector. Elk onderdeel heeft haar eigen specifieke economische werkelijkheden. De politiek had geen oor naar de restaurants, fastfoodbedrijven en hotels die er op heden in slagen om het te redden zonder zwartwerk. De nieuwe maatregelen treffen alle etablissementen, zonder hierin enig onderscheid te maken. Alle Horecawerknemers worden dus getroffen. Maar ze kunnen rekenen op ABVV Horval om voor hun rechten op te komen. Daarvoor werd er een actieaanzegging ingediend in de sector door de 3 vakbonden. Vandaag lanceert ABVV Horval haar Horecacampagne. Wij zullen regelmatig artikels op deze site publiceren, om alle werknemers in te lichten over de gevaren waarmee ze geconfronteerd kunnen worden. Alain Detemmerman Co-Voorzitter