Jacht op deeltijdsen: het ABVV blijft strijden op alle mogelijke fronten

Persbericht ABVV

Het ABVV heeft weliswaar het ontwerpakkoord van de G10 over de onvrijwillig deeltijdse werknemers (hoofdzakelijk vrouwen) met een inkomensgarantie-uitkering (IGU) gunstig beoordeeld, maar het wil wel dat dit akkoord door de regering integraal uitgevoerd wordt. Bovendien blijft het ABVV druk op de regering uitoefenen opdat zij de maatregelen voor de betrokken werknemers zou aanpassen.

Oorspronkelijk wilde de regering dat alle deeltijdse werknemers actief beschikbaar zouden blijven, dat ze dus actief naar werk zouden zoeken op straffe van sancties.

Het ABVV is erin geslaagd het volgende engagement van de werkgevers af te dwingen: 

  • werknemers met een IGU en een arbeidsovereenkomst van minder dan een halftijdse baan, moeten weliswaar actief beschikbaar zijn, maar enkel gedurende de eerste 12 maanden. Daarna vallen ze onder de aangepaste beschikbaarheid (met minstens één controle om de 24 maanden);
  • werknemers met een IGU en minstens een halftijds contract vallen onder de aangepaste beschikbaarheid (eveneens met minstens één controle om de 24 maanden);
  • voor alle werknemers met een IGU die 55 of ouder zijn op 1 oktober 2015, geldt alleen de passieve beschikbaarheid.

De werkgevers weigerden echter de regeringsmaatregel waarbij de IGU na twee jaar gehalveerd wordt, te herzien. Nochtans had het ABVV concrete alternatieven voorgesteld. Het ABVV eist dan ook dat de regering terugkomt op deze maatregel die de werknemers – en vooral werkneemsters – onrechtvaardig bestraft.

Het ABVV blijft zich verzetten tegen de maatregelen van de regering tegen werkzoekenden, deeltijdse werknemers, zieken, jongeren, bruggepensioneerden … Daarom gaan wij door met onze acties en nodigen wij alle actoren van het maatschappelijk middenveld uit om zich bij onze acties te aan te sluiten.