Persbericht : volgende stap in de “verwitting” van de HORECA ! Loon in cash moet verdwijnen!

In augustus 2015 werd een wet gepubliceerd wat betreft de uitbetaling van het loon van de werknemers.  Een impliciet akkoord op het vlak van de sector of het gebruik in een sector kunnen betalingen van hand tot hand in cash nog mogelijk maken.  Hiervoor heeft de wetgever 12 maanden de tijd gegeven via een procedure in het betrokken paritair comité.

Voor de horecasector zullen de vakbonden in ieder geval geen akkoord maken.  In het verleden gaf dit aanleiding tot veel discussies en individuele klachten.  Een aantal werknemers kregen hun loon niet of niet volledig doordat werkgevers loonfiches lieten tekenen “voor ontvangst” op de plaats waar de cashbetaling was voorzien.

Volgens de wetgever zal deze wet moeten zorgen voor “meer financiële transparantie en veiligheid en tot beteugeling van de fraude. Vandaag is er voor de horeca dan ook geen enkele reden waarom het loon nog van hand tot hand zou worden betaald.   In ieder geval niet voor diegenen die niet willen frauderen.  Uiteraard zullen de werkgevers het gebruik in de sector opwerpen.  Alle prestaties die in het zwart werden geleverd in het verleden werden uiteraard van hand tot hand gedaan. Alleen bedrijven die niet de ganse loonmassa willen aangeven aan de sociale zekerheid en de fiscaliteit zijn immers vragende partij.  De anderen betalen al lang de lonen via overschrijving op de rekening van hun werknemers.