Onverwachtse meevaller door blunder regering m.b.t. overuren en flexibiliteit (nieuwe regeling in programmawet van december 2015).

De programmawet van 16/11/2015 voorzien in een regeling waarbij er geen overloon meer verschuldigd is voor overuren en waarbij het aantal uren dat hiervoor in aanmerking komt wordt opgetrokken tot 300u /360u (met een witte kassa).  Daarnaast zou tevens de flexibiliteit worden uitgebreid naar dezelfde uren.

De wet die werd opgemaakt verwijst evenwel naar een verhoging van de 143 u., een sectorale regeling die evenwel afliep op 31/12/2015.   Aangezien de wet verwijst naar een niet langer bestaande regeling is ze onuitvoerbaar.  Tijdens de onderhandelingen op sectoraal niveau in 2015, hebben de werkgevers niet langer de verlenging van deze CAO gevraagd, daar ze er van uitgingen dat de grote "horecavriend" minister Bart Tommelein het bij wet zou verhogen. Door deze blunder van de regering vervalt men in de sector op de wettelijke basis van 91 uur!

De zoveelste blunder van deze onbekwame regering!!

(1) Toeval wilt dat in de pers vandaag een artikel verschijnt over een studie die aantoont dat te veel overuren doen  slecht is voor de gezondheid  : Waarom te veel overuren doen nooit een goed idee is